Descobreix els vuit avantatges de posar el teu pis a la Borsa de Lloguer de Barcelona

03/08/2018 - 10:16

Habitatge. Aquest programa permet a les persones propietàries llogar els seus pisos amb garanties de cobrament i manteniment, així com gaudir d’ajuts a la rehabilitació, subvencions i incentius econòmics.

Ampliar el parc d’habitatge assequible posant en contacte les persones que tenen un pis per llogar i les persones que en busquen un. Aquest és l’objectiu de la Borsa d’Habitatge de Lloguer, un servei del Consorci de l’Habitatge de Barcelona que ofereix unes condicions excepcionals tant pels arrendataris com pels arrendadors.

D’una banda, els propietaris d’habitatges buits que els cedeixin a la Borsa tenen la seguretat que es compliran les condicions del contracte. De l’altra banda, les persones que busquen un habitatge poden accedir-hi amb garanties a un pis i un preu assequible.

Mitjançant aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Barcelona vol contribuir a facilitar l’accés de la ciutadania a l’habitatge i, alhora, a garantir el bon ús dels pisos de la ciutat, tal i com estableix el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025.

La Borsa d’Habitatge de Lloguer es gestiona a través de la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge.

 

Avantatges i subvencions

Entre els avantatges que ofereix aquest servei a les persones propietàries en destaca la garantia de cobrament: en cas d’impagament, les persones que inclouen el seu pis a la Borsa tenen assegurat el cobrament del lloguer gràcies a un fons de garantia i un servei de seguiment del pagament dels arrendataris.

Així mateix, les llars incloses a la Borsa gaudeixen d’una assegurança multirisc sense cost per garantir el manteniment correcte de l’habitatge.

A més d’això, existeixen diversos incentius econòmics per als propietaris dels pisos inclosos en aquest programa. Així, es pot optar a una subvenció per rehabilitar l’habitatge del 100% de l’import de les obres, fins a un màxim de 20.000 euros, si se signa un contracte de 5 anys de duració.

També s’ofereix un incentiu de 1.500 euros a canvi d’inscriure un pis buit a la Borsa. En el cas dels habitatges en procés judicial per liquidació de deute, aquest incentiu és de 6.000 euros.

Per últim, es proporciona una subvenció del 50% de la quota de l’impost sobre béns immobles (IBI).

 

Facilitats de tramitació

Pel que fa als tràmits necessaris per formalitzar el lloguer, el programa s’encarrega de la redacció del contracte i ofereix assessorament jurídic i tècnic i serveis de mediació i acompanyament en les gestions.

A canvi de la formalització del lloguer amb la mediació de la Borsa, també es tramiten la cèdula d’habitabilitat i el certificat d’eficiència energètica sense el cobrament de les taxes corresponents.

Per últim, en cas que les parts ho sol·licitin, el programa es fa càrrec de la redacció de l’acord de resolució del contracte.

Comparteix aquest contingut