Tanca Tanca

Glossari d’Habitatge

Aquí trobaràs informació sobre tots els temes relacionats amb l’habitatge de Barcelona

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Acord de comunitat

Acta de la reunió de la comunitat de propietaris en què s'aprova fer obres.

Acte jurídic documentat

Document de caràcter jurídic sobre el qual s'aplica un impost.

Administrador de finques

Persona encarregada d'administrar immobles, tant comunitats de propietaris com finques d'un sol propietari en règim d'arrendament.

AEDE

Ajuda estatal directa al pagament de l'entrada d'un habitatge.

Amortització

Pagament que es fa per tornar un préstec.

Amortització anticipada

Possibilitat de retornar el préstec —totalment o parcialment— abans del temps pactat. Cal saber si l'entitat de crèdit reconeix aquesta possibilitat i en quines condicions —si estableix una quantitat mínima i l'import de les comissions—.En general, s'acostuma a cobrar un percentatge sobre la quantitat amortitzada anticipadament, per compensar el crebant financer que implica l'alteració del calendari d'amortització pactat.

API

Agent de la propietat immobiliària. Professional titulat que fa de mitjancer per facilitar que les parts interessades acabin subscrivint el contracte immobiliari que se li ha encomanat, sigui d'arrendament, de compravenda o altres contractes afins. Acostuma a cobrar un percentatge sobre el preu de la venda com a contraprestació o comissió.

Arbitratge de consum

Mitjà pel qual es poden resoldre de manera no judicial els conflictes entre dues parts. Cal que aquestes, però, se sotmetin voluntàriament a l'arbitratge. Les resolucions arbitrals tenen valor judicial.

Arbitri municipal de plusvàlua

Antiga denominació de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys.

Arrendador

Propietari, persona que lloga un pis.

Arrendament

Lloguer d'un habitatge a la persona que signa el contracte d'arrendament i les persones que hi conviuen.

Arrendatari

Llogater, persona que signa el contracte d'arrendament i ocupa l'habitatge llogat.

Arres

Diners que equivalen a una part del preu de l'habitatge i que el futur comprador lliura al venedor com a garantia que el comprarà en un període de temps determinat. Si s'exhaureix el termini, el comprador perd les arres. Si el venedor no respecta el període acordat i ven l'habitatge a una altra persona, ha de pagar el doble a qui havia lliurat les arres. Si l'operació es tanca, les arres es consideren un pagament a compte.

Assegurança d'amortització

Dissenyada per als titulars de préstecs hipotecaris; en garanteix l'amortització en cas de mort o invalidesa del titular o els titulars. No és obligatori contractar-la, però és convenient fer-ho quan es formalitza un préstec hipotecari.

Assegurança d'incendis

És obligatori contractar-la sobre l'habitatge objecte d'un préstec, d'acord amb la legislació vigent. A l'hora d'obtenir el crèdit hipotecari, de fet, es facilita una assegurança d'incendis a mida, i el nou habitatge queda cobert en cas d'incendi, caiguda de llamp, explosió, desembargament, mesures adoptades per l'autoritat, riscs extraordinaris i catàstrofes…

Assegurança de caució

Garanteix el cobrament de l'import pactat en el contracte de lloguer durant el temps que s'hagi estipulat en el contracte de l'assegurança.

Assegurança multirisc

Garanteix el cobrament dels desperfectes que afecten un habitatge.

Autopromotor

Persona que es construeix un habitatge perquè és propietari d'un solar d'ús residencial. Ha de complir alguns requisits: contractar un arquitecte que redacti el projecte tècnic i dirigeixi l'obra; sol·licitar una llicència d'obres a l'Ajuntament; pagar els impostos corresponents; signar un contracte d'obres en què s'incloguin terminis, materials i preus amb un contractista; signar, davant de notari, l'escriptura d'obra nova al final de la construcció; i, finalment, inscriure l'habitatge en el Registre de la Propietat.

Autorització

Document en què el propietari autoritza el llogater a fer obres a l'interior de l'habitatge.

Aval

Garantia d'una tercera persona que assegura el pagament del préstec en cas que no ho faci el titular. És una garantia personal, lligada a la relació personal de l'avalador amb el titular del préstec. Si és un lloguer, el propietari pot demanar l’aval a més de la fiança.

Tancar glossari

Consells de seguretat per evitar robatoris a l’estiu

29/07/2019 - 18:18

Habitatge. Si tens previst marxar uns dies de vacances, aquestes són les recomanacions de Guàrdia Urbana i Bombers per evitar ensurts

Arriba el mes d’agost i són moltes les persones que aprofiten unes dies de vacances per marxar de viatge fugint de la calor de la gran ciutat. Això provoca que molts habitatges quedin buits i a mercè dels lladres que estan molt pendents d’aquesta situació.

Per evitar que les nostres vacances acabin amb un disgust, els cossos de seguretat fan una sèrie de recomanacions per prevenir els robatoris a la llar. Es tracta de consells enfocats a la prevenció i a evitar que els lladres obtinguin informació que els permeti saber quins habitatges queden buits.

Tal i com explica l’intendent Cap de la Unitat d’Investigació de la Guàrdia Urbana (GUB), Joan Rodríguez Fernàndez, “els lladres s’informen per qualsevol mitjà per saber si la gent marxa i deixa el pis buit”. Per això, la precaució més important que cal prendre és “evitar fer publicitat de les nostres vacances”.

Alerta amb les xarxes socials

Les xarxes socials s’han convertit en la primera font d’informació dels lladres de pisos. De forma sovint inconscient, són moltes les persones que publiquen dades que permeten deduir que som fora de vacances.

Un comentari en aparença innocent pot donar moltes pistes sobre els nostres plans. I encara que puguem pensar que tenim activada la privacitat dels nostres comptes, els lladres troben la manera d’accedir a aquesta informació.

“Fa molts anys això no passava, però avui posem moltes dades privades a Internet i els lladres poden treure molta informació”, explica l’intendent Joan Rodríguez. La primera recomanació, per tant, és no posar cap tipus d’informació sensible a les xarxes socials com Facebook, Twitter o Instagram.

De la mateixa manera, la Guàrdia Urbana també recomana evitar parlar en espais públics sobre els nostres plans de viatge, ja que “si fem un comentari en el bar la informació pot córrer i arribar a qualsevol”. En aquest sentit, hem de procurar sobretot no divulgar la nostra absència, ni els dies ni horaris en que no serem a casa, per no donar cap oportunitat a estranys d’entrar a la nostra llar.

Mesures de prevenció a la llar

La discreció és la millor fórmula per evitar que els lladres sàpiguen que el nostre pis quedarà buit durant uns dies. Però també hi ha una sèrie d’accions que podem portar a terme i mesures que poden servir per dissuadir de possibles robatoris.

En primer lloc, per descomptat, hem de comprovar que deixem les portes i finestres ben tancades. Al mateix temps, es recomana no deixar les persianes abaixades del tot, ja que des del carrer poden donar la pista que un habitatge està buit.

Tampoc hauríem de deixar missatges telefònics del tipus “Esta trucant a casa dels Pérez, estem de vacances, quan tornem et truquem….,”. És millor deixar un missatge del tipus “En aquest moment no podem atendre’l, si us plau deixi missatge i el trucarem”.

Una altra acció que podem fer és instal·lar un rellotge programable que encengui i apagui la llum, la ràdio o el televisor a diferents hores, simulant que estem en el domicili. Els lladres acostumen a vigilar les cases on sospiten que no hi ha ningú, i aquestes mesures els poden fer pensar que no és segur intentar entrar.

Les alarmes, elements dissuasoris

En la mesura de les nostres possibilitats, és molt recomanable instal·lar algun dispositiu electrònic d’alarma. “Les alarmes són altament dissuasòries, està comprovat que si tu tens una alarma instal·lada i el teu veí no, els lladres intentaran entrar en el pis que no en té”.

També dins del possible, podem instal·lar una bona porta de seguretat, amb forrellat i espiell d’angle obert. I durant els dies que serem fora no hauríem de desconnectar el timbre de la porta ni el corrent elèctric.

Per altra banda, hem d’evitar que la bústia s’ompli durant els dies que serem fora. La Guàrdia Urbana recomana que li demanem a un amic de confiança que reculli la correspondència de la bústia, i deixar-li la nostra adreça i el telèfon de contacte mentre som fora, i també un altre joc de claus. Això resulta sempre molt més segur que utilitzar amagatalls improvisats.

Per descomptat, no hem de deixar les claus a la bústia sota cap circumstància, a l’interior de testos o sota l’estora, ja que aquest és el primer lloc on miren els lladres.

Evitar incidències al pis

A banda dels consells per evitar els robatoris, també hem de prendre mesures contra incendis, inundacions o incidències similars.

En aquest sentit, el Servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament (SPEIS) fa tres recomanacions molt bàsiques destinades a preservar el nostre pis en condicions mentre som fora.

En primer lloc, cal que tanquem totes les portes, finestres i balcons, incloent les obertures de terrats i celoberts. La segona recomanació és que recollim els tendals, para-sols i materials tèxtils que tingueu a les terrasses i balcons. Per últim, hem de comprovar que hem tancat les claus de pas de les instal·lacions de gas i aigua abans de sortir de casa.

 

Més informació

Comparteix aquest contingut