El veïnat del Turó de la Font de la Guatlla es conservarà

15/03/2018 - 18:38

Font de la Guatlla. El govern municipal acorda amb els veïns i veïnes desafectar uns 40 habitatges situats en un àmbit de la muntanya de Montjuïc considerat com a zona verda pel planejament vigent.

El Turó de la Font de la Guatlla mantindrà la seva essència i singularitat. El govern municipal ha acordat amb els veïns i veïnes protegir el seu teixit urbà i desafectar un conjunt d’uns 40 habitatges situats en un àmbit de la muntanya de Montjuïc considerat zona verda pel planejament urbanístic vigent i que, per tant, no tenen garantida la continuïtat.

Això ve provocat per l’afectació del Pla General Metropolità del 1976 i posterior Modificació del Pla General Metropolità (MPGM) de 2004 sobre el turó de la Font de la Guatlla. En base al document, que qualifica tot l’espai com a zona verda i vial, fa uns deu anys es van produir les primeres expropiacions i la desaparició d’unes quantes cases del conjunt. I a les que queden, situades en l’àmbit comprès entre els carrers de la Dàlia, de la Guatlla i de Chopin, no es poden fer obres de millora –només de manteniment bàsic–.

Per capgirar la situació, l’equip de govern i representants de les entitats veïnals treballen des de fa mesos en el marc d’una taula conjunta per blindar tant els habitatges com el paisatge i la memòria del barri. Gràcies a aquesta feina, s’ha arribat a l’acord de fer canvis a l’ordenament urbanístic actual per desafectar i mantenir el que queda de barri, preservar-ne el paisatge i la memòria i corregir una injustícia històrica i un deute que la ciutat arrossega des de fa temps amb el Turó de la Guatlla.

Mesures contra l’especulació i la gentrificació

Ara, es començarà a redactar una MPGM nova que reculli aquesta voluntat. El primer objectiu serà mantenir els veïns i veïnes que ara viuen al barri i evitar que les millores que es faran al barri generin l’expulsió dels residents i l’especulació immobiliària en l’entorn.

Per aconseguir-ho, s’estudiarà una qualificació que assimili al tipus d’habitatge protegit el conjunt de 40 cases conservades al turó de Font de la Guatlla, i l’Ajuntament se’n reservarà una opció de tanteig i retracte.

D’aquesta manera, els ocupants actuals hi podran continuar vivint sense l’amenaça de possibles expropiacions. També s’evitarà l’especulació immobiliària en cas de venda dels habitatges, ja que els imports estaran subjectes a les característiques d’habitatge protegit. I es permetran les transmissions familiars dels habitatges.

A més, es reservarà sostre per construir 18 habitatges públics protegits nous i equipaments per completar el teixit del barri. Pel que fa als habitatges ja existents, s’està estudiant actuacions de millora per garantir-ne les condicions d’habitabilitat i accessibilitat. I s’està fent un projecte d’auscultació per posar de relleu aspectes de la memòria construïda i històrica del barri, així com elements del paisatge a mantenir i potenciar.

La proposta que s’ha treballat fins ara amb els veïns preveu qualificar d’habitatge protegit uns 3.500 metres quadrats (m2) de sòl, dels quals uns 450 seran per a habitatges públics nous. I es mantindran en el turó uns 5.300 m2 de verd i uns 700 m2 per a equipaments.

La voluntat del Govern municipal és iniciar un procés de debat amb el veïnat que servirà per consensuar la redacció de l’MPGM en base als acords que ja s’han pres. Es preveu tenir-la enllestida al juliol i iniciar aleshores la tramitació per poder aprovar-la.

 

Comparteix aquest contingut