->
 • ->
 • ->
 • ->
 • ->
 • ->

L'impacte social de la renovació d'edificis

Les polítiques de rehabilitació milloren les condicions de vida de la població, fan les llars més eficients energèticament i contribueixen a augmentar l’estoc d’habitatge disponible, entre altres avantatges.

Amb la intenció de compartir informació i experiències sobre aquestes polítiques i el seu impacte social, l'Ajuntament de Barcelona va organitzar la jornada ‘Polítiques de Rehabilitació al Sud d’Europa’ en col·laboració amb l’Associació de Gestors de Polítiques Socials d’Habitatge de Catalunya (GHS), l’Associació Espanyola de Gestors Públics d’Habitatge i Sòl (AVS) i el Col·legi de Registradors d’Espanya.

El repte de la rehabilitació pels ajuntaments, els esculls de la cooperació entre administracions, exemples de renovacions innovadores i la necessitat d’impulsar l’eficiència energètica dels edificis són alguns dels principals temes que es van abordar durant la jornada.

Si navegueu per la pàgina fàcilment trobareu el material de les jornades: els vídeos de les intervencions i del debat que van generar, també les presentacions que van utilitzar els ponents i fins i tot entrevistes breus als experts que van participar a les jornades.

Sessions

Ponències

Director de programes d’Habitat for Humanity

Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

Assessora especial del secretariat general de Benestar del govern de Grècia

Regidor d’Habitatge i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Lisboa

 • Paloma Lombardo

Col·legi de Registradors de la Propietat d’Espanya

Directora de Fondazione Housing Sociale

Debat

Moderadora: 

Elisabet Cirici, directora d'operacions de l'Institut Català del Sòl

 

Participants:

 • Besim Nebiu
 • Javier Burón
 • Dimitra Siatitsa
 • Rui Neves Bochmann Franco
 • Paloma Lombardo
 • Giordana Ferri

L'opinió dels experts

L’aposta de Barcelona per la rehabilitació

Josep Maria Montaner

Regidor d’Habitatge i Rehabilitació de l'Ajuntament de Barcelona

La renovació d’edificis: un repte institucional

Javier Burón

Gerent d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona

Les polítiques públiques de rehabilitació a Europa

Sorcha Edwards

Secretària general de Housing Europe

 

Els efectes de la renovació als barris

Jordi Mas

Tinent d’alcalde d’Urbanisme i Habitatge de Santa Coloma de Gramenet

L’impacte de la crisi a l’habitatge a Grècia

Dimitra Siatitsa

Assessora especial del secretariat general de Benestar del govern de Grècia

La renovació i el parc públic d’habitatges

Lluís Hosta

President de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya

Les característiques del parc d’habitatge espanyol

Juan Rubio

Director de l’Observatori Ciudad 3R

El Registre de la Propietat i el control del parc d’habitatge social

Paloma Lombardo

Col·legi de Registradors d’Espanya

L’eficiència energètica a l’Europa de l’Est

Besim Nebiu

Director de programes d’Habitat for Humanity

Comparteix aquest contingut