->
  • ->
  • ->
  • ->
  • ->

Els teus drets energètics estan garantits per la Llei 24/2015

Si tens dificultats econòmiques i laborals per fer front a les factures d’electricitat, aigua i gas, o bé no pots mantenir una temperatura adequada a casa teva a l’hivern i l’estiu, adreça’t al punt d’assessorament energètic del teu districte. Ofereixen l’atenció necessària perquè puguis exercir els teus drets energètics.

La Llei 24/2015 prohibeix a les companyies subministradores efectuar talls de subministrament si l’impagament es produeix per manca de recursos econòmics i les obliga a mantenir el servei de llum, gas i aigua mentre duri la situació de vulnerabilitat o de dificultat econòmica.

Els punts d’assessorament energètic són un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereixen la informació, l’atenció i la intervenció necessàries perquè les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l’accés als subministraments bàsics.

Serveis disponibles als punts d’assessorament energètic

Vols reduir la despesa energètica de casa teva?

T’orientem perquè puguis millorar l’eficiència energètica de la teva llar, optimitzar els serveis de llum, aigua i gas i reduir-ne així el sobrecost. 

Entens les factures de la llum, l’aigua i el gas?

T’assessorem perquè coneguis en detall el servei que tens contractat. T’informem sobre la potència, la tarifa i l’empresa subministradora que més et convé.

Necessites orientació per tramitar ajuts i fer gestions?

T’ajudem a fer gestions amb les companyies com canvis de tarifa i companyia comercialitzadora, eliminació de serveis extres, gestió del bo social i del butlletí.

Què pots fer si tens dificultats per fer front a les factures de la llum, l’aigua o el gas?

Adreça't al punt d'assessorament energètic del teu districte. L’Ajuntament de Barcelona vol garantir que no s’efectua cap tall de subministrament a les persones o les famílies en situació de risc d’exclusió residencial que viuen a la ciutat de Barcelona, tal com recull la Llei 24/2015.

Has rebut un avís d’impagament?

Un avís d’impagament és una notificació de l’empresa que informa d’una factura impagada, en cap cas suposa un tall de subministrament. 

Si no pots assumir el cost de la factura, dirigeix-te al punt d’assessorament energètic del teu districte. Hi avaluaran la teva situació i iniciaran el procediment per evitar que empitjori.

Has rebut un avís de tall de subministrament?

Abans de procedir a cap tall, les empreses subministradores estan obligades a comprovar que no es tracta d’un impagament per manca de recursos econòmics.

  • Tant si ets usuari dels serveis socials com si no, adreça't a un punt d’assessorament energètic.
  • Hi avaluaran la teva situació i evitaran que s’efectuï el tall mentre duri el procés.
  • Un cop verificat el risc d’exclusió residencial, elaboraran l’informe que ha de suspendre qualsevol ordre d’interrupció del subministrament.
  • Un any després de l’emissió de l’informe, l’empresa subministradora pot demanar a l’usuari que acrediti que la situació de risc d’exclusió persisteix.

Ja s’ha efectuat el tall de subministrament?

Les empreses de subministrament tenen l’obligació de mantenir el servei a les persones en situació d’exclusió residencial.

Heu de dirigir-vos de manera presencial al punt d’assessorament energètic del vostre districte. Allà us ajudaran a restablir el servei i a tramitar la sol·licitud de l’informe que acreditarà la situació d’exclusió residencial.

Punts d’assessorament energètic

 

Comparteix aquest contingut