S’obre el termini per renovar els ajuts al pagament del lloguer

11/10/2017 - 10:23

Ajuts. Les persones que l’any passat es van beneficiar dels ajuts al lloguer del Consorci de l’Habitatge de Barcelona ja poden demanar-ne la renovació

S’ha obert el termini per demanar la renovació dels ajuts al lloguer. Les persones que l’any passat van rebre la prestació del Consorci de l’Habitatge de Barcelona podran sol·licitar-ne la renovació fins al 30 de novembre de 2017 inclòs. Per presentar la sol·licitud i resoldre els dubtes s’ha de demanar cita a qualsevol Oficina de l’Habitatge.

Poden optar a aquesta renovació les persones que compleixin els requisits establerts i que hagin estat beneficiàries de:

  • Les prestacions per al pagament del lloguer de la convocatòria de l’any 2016.
  • Les prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a Barcelona durant l’any 2016.
  • Les prestacions econòmiques d’urgència social derivades de la mediació a Barcelona de la convocatòria de 2016 a les quals els finalitzi el període reconegut abans del darrer trimestre de 2017 i tinguin una resolució favorable de l’expedient de mediació de l’any 2017.

 

La quantia de l’ajut es determinarà tenint en compte el preu del lloguer, la quantitat de membres de la unitat de convivència i els seus ingressos. L’import mínim és de 20 euros mensuals i el màxim de 300 euros mensuals, tot i que aquesta quantia podrà ser augmentada en determinats casos.

Els ajuts al pagament del lloguer s’atorguen per un període màxim de 12 mesos i són incompatibles amb altres ajuts, prestacions o subvencions que tinguin la mateixa finalitat.

Tota la informació està disponible a la pàgina web del Consorci de l’Habitatge i a la Xarxa d’Oficines de l’Habitatge de Barcelona.

 

Ajuts a la rehabilitació

Els ajuts al pagament del lloguer tenen l’objectiu de possibilitar la permanència de les persones al seu habitatge evitant l’exclusió social, tal i com preveu el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025, però no són els únics que ofereix l’Ajuntament.

El consistori també vol contribuir al benestar i a la millora de les condicions de vida de la ciutadania de Barcelona oferint ajuts a la rehabilitació. Les persones que hi estiguin interessades poden optar a rebre ajuts per reformar l’interior dels habitatges, per rehabilitar elements estructurals de l’edifici o per dur a terme mesures d’eficiència energètica.

Aquests ajuts a la rehabilitació es poden sol·licitar a les Oficines de l’Habitatge de Barcelona fins el 31 de desembre de 2017.

Comparteix aquest contingut