L'Ajuntament de Barcelona incrementarà un 179% la inversió en habitatge

12/04/2017 - 19:04

Consell Habitatge Social. La sessió plenària del Consell d'Habitatge Social fa balanç del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona durant l'any 2016.

La sessió plenària del Consell d'Habitatge Social fa balanç del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona durant l'any 2016.

 

El balanç del primer any d’implementació del nou Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025 (PDHB) mostra un augment considerable dels esforços de l’Ajuntament per garantir el dret a l’habitatge al conjunt de la ciutadania. En aquest sentit, el 3 d’abril es va celebrar una sessió plenària del Consell de l’Habitatge Social per fer balanç de les actuacions municipals en aquest àmbit.

Enguany s’acabaran 12 noves promocions que ampliaran el parc d’habitatges nous disponibles fins a 615 unitats. Actualment, tres d’aquestes promocions estan acabades, amb un total de 167 nous habitatges disponibles, i durant els propers tres anys es finalitzaran 30 promocions addicionals que ampliaran el parc d’habitatges fins a 1.409 unitats.

A més, entre l’any 2015 i 2016 l’increment d’habitatges adquirits ha estat d’un 74,67%, ja sigui per compra directa o bé exercint el dret de tanteig i retracte. L’ampliació del parc assequible s’ha fet a través de la captació d’habitatges per a la Borsa de lloguer (72) i l’adquisició de nous habitatges (424), a més d’incorporar els habitatges cedits per entitats bancàries (250) i els del conveni amb la Fundació Hàbitat3 (250).

Així mateix, al llarg d’aquest any es preveu captar més de 200 nous habitatges provinents del parc privat per llogar-los a un preu assequible. D’aquesta manera es preveu que el nombre d’habitatges de la Borsa llogats a un preu assequible s’incrementi en un 20,54% a finals de 2017.

Entre el 2015 i el 2017, la inversió en habitatge augmentarà pràcticament un 179.

 

Eixos d’actuació del PDHB

El nou Pla pel Dret a l’Habitatge gira entorn a quatre eixos: 1) Prevenir i atendre l’emergència habitacional i l’exclusió residencial; 2) Garantir el bon ús de l’habitatge; 3) L’ampliació del parc d’habitatge assequible i el 4) Mantenir i rehabilitar el parc actual.

  • Atenció a l’emergència habitacional: els ajuts al lloguer que s’han donat al 2015 i al llarg del 2016 han permès ajudar 8.268 famílies o unitats de convivència a Barcelona.
  • Augment del parc de lloguer assequible: l’Ajuntament ha invertit 38 milions d’euros per adquirir i rehabilitar 544 pisos d’entitats financeres i grans tenidors, que ja s’han començat a adjudicar preferentment a emergències i contingents especials.
  • Rehabilitació proactiva: la rehabilitació és l’eina més important per a un urbanisme redistributiu i, per aquest motiu, l’Ajuntament vol promoure un canvi de paradigma que suposi passar de subvencions a convenis. El 2016 els ajuts a la rehabilitació han crescut en general un 6,3% i específicament han incrementat les ajudes a rehabilitació d’edificis (62%), habitatges (50%) i instal·lació d’ascensors (24%).
  • Habitatge protegit: l’actual Pla de l’Habitatge incrementa fins a 250 milions d’euros el pressupost per promoure l’habitatge protegit en els propers quatre anys. Aquesta inversió resultarà en 3.617 habitatges nous, la majoria dels quals seran gestionats pel Patronat Municipal de l’Habitatge.

 

El compromís per garantir el dret a l’habitatge es referma

La sessió plenària va servir per a refermar el compromís del l’Ajuntament a l’hora de garantir el dret a l’habitatge, una prioritat per a la societat civil.

La tercera tinenta d’alcaldessa de l’Àrea de Drets Socials, Laia Ortiz, va remarcar el fet que el procés d’elaboració del PDHB va anar en paral·lel al procés participatiu del PAM i, per tant, es va voler comptar amb el coneixement de diferents actors de la societat civil i dels moviments implicats en el dret a l’habitatge.

“La voluntat d’aquest pla és que no sigui un luxe viure a Barcelona”, va assegurar Ortiz. La responsable de Drets Socials va reconèixer, en aquest sentit, que un dels principals reptes és la limitació del parc d’habitatge públic, reduït i insuficient per donar resposta a l’escenari d’emergència existent a la ciutat.

En aquest sentit, el regidor d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona, Josep Maria Montaner, va incidir en “el gran canvi” que suposen les noves polítiques de rehabilitació, fetes amb un enfocament molt més proactiu.

 

Fre a les situacions d’exclusió social amb el doble d’actuacions

D’altra banda, l’Ajuntament de Barcelona va doblar el 2016 la xifra d’intervencions per frenar l’exclusió residencial, a través de la Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER). En concret, es van fer 2.303 intervencions, xifra que representa un 111% més que el 2015, en què es van fer 1.092 actuacions.

El balanç del 2016 també mostra un augment destacat en altres àmbits, com per exemple l’increment d’un 13,8% dels habitatges adjudicats per la Mesa d’emergències, el creixement d’un 127% pel que fa a mediacions relacionades amb el lloguer a les Oficines d’Habitatge –passant de les 485 del 2015 a les 1.087 del 2016– o el 20% més d’ajuts urgents al pagament de l’habitatge i subministraments.

 

Els reptes de millorar l’habitatge social del futur

Les accions plantejades a cada eix van associades també a nous projectes que estan previstos o que ja estan en marxa, com la implantació d’un nou model de captació d’habitatge privat, que evitarà duplicitats amb d’altres programes i administracions i oferirà confiança als propietaris per a que posin el seu pis a disposició de la ciutat.

L’Ajuntament de Barcelona també ha començat un cens d’habitatges buits als barris de la franja del Besòs (Trinitat Nova, el Bon Pastor, Baró de Viver i Besòs-Maresme). Aquesta eina, sumada a l’índex comú de preus de lloguer impulsat per l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona, permetrà fer un seguiment exhaustiu de les tendències del mercat de lloguer i tenir una referència sobre els habitatges de la ciutat.

Entre les actuacions previstes, també es pretén transformar el model de les Oficines d’Habitatge perquè actuïn com a punt de referència en relació a les polítiques i ajuts d’Habitatge, però també perquè serveixin de referència a l’administració sobre les necessitats i realitats de la ciutadania

El govern municipal també està treballant per crear una entitat que gestioni l’habitatge assequible, amb capital públic i privat, que tindrà per objecte promoure i gestionar el parc d’habitatges de lloguer assequible a Barcelona.

“S’haurà d’apostar per un sistema que permeti a uns fer negocis sense processos especulatius, a d’altres viure en la ciutat sense expulsions massives de població i que la gent gasti en l’habitatge un percentatge raonable dels seus guanys”, va reivindicar el Gerent d’Habitatge de Barcelona, Javier Burón.

La sessió plenària del Consell de l’Habitatge Social de Barcelona va reunir una vuitantena de representants dels diferents sectors implicats en la promoció de l’habitatge a la ciutat: grups municipals del consistori, membres d’associacions de la societat civil, entitats del tercer sector, col·legis professionals, associacions de veïns i representants d’entitats bancàries.

Comparteix aquest contingut