Convocatòria d'ajuts al lloguer destinats a col·lectius específics

10/04/2017 - 17:52

Habitatge. Si tens dubtes sobre com tramitar aquests o d'altres ajuts al lloguer, recorda que pots demanar cita a l'Assessoria d'Habitatge compartit per a joves.

 

Per resolució de 27 de març de 2017 (GAH/657/2017) s’ha obert la convocatòria als ajuts al pagament del lloguer destinats a col·lectius específics, adreçats a titulars de contracte de lloguer i excepcionalment titulars de contracte de sotsarrendament que es trobin en aquestes situacions:

A) Sol·licitants amb contractes signats a partir de l’1 de novembre de 2016, a través de les borses de mediació per al lloguer social, o gestionats per entitats sense ànim de lucre. Aquest col·lectiu té la convocatòria oberta de l’1 d’abril de 2017 fins a 31 d’octubre de 2017.

B) Sol·licitants que hagin estat beneficiaris dels ajuts d’especial urgència. Aquest col·lectiu té la convocatòria oberta de l’1 d’abril al 29 de maig de 2017.

Per poder demanar aquest ajut, a més d’acreditar la pertinença a un d’aquests dos col·lectius, s’ha d’acreditar:

— La residència legal de cinc anys a Catalunya

— No tenir ingressos superiors a 1,5 vegades l’IRSC

— No pagar un lloguer mensual de més de 750 euros a la ciutat de Barcelona

— Estar al corrent de pagament

— Tenir el rebut de lloguer domiciliat en entitat bancària

Si es compleixen tots aquests requisits i no es té cap habitatge en propietat ni en usdefruit, ni relació de parentiu amb l’arrendador o sotsarrendador, ni una base imposable de l’estalvi a la declaració de renda de més de 500 euros, es podrà concedir un ajut, de com a màxim 200 euros mensuals i com a mínim 20 euros mensuals.

Aquest ajut es concedirà durant tots els mesos del 2017, si el contracte s’ha obtingut a través de borsa de mediació de lloguer social o entitats sense ànim de lucre entre les dates de l’1 d’octubre i el 31 de desembre del 2016. Si el contracte és posterior al 31 de desembre de 2016, la prestació es concedeix des del mes posterior a l’entrada en vigor del contracte i fins al 31 de desembre del 2017.

Les persones que sol·licitin l’ajuda, i que pertanyin al col·lectiu dels beneficiaris dels ajuts d’especial urgència, se’ls concedirà per tots els mesos del 2017 que no hagin rebut ajuda d’especial urgència fins al mes de desembre del 2017.

Els ajuts es poden tramitar a les Oficines locals d’Habitatge i amb les administracions o empreses amb conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Si teniu dubtes recordeu que podeu demanar hora a l’Assessoria d’Habitatge compartit per a joves. Amb cita prèvia, us atendrà a:

— El Punt d’Informació Juvenil Gràcia
c. Gran de Gràcia, 190-192. 08012 Barcelona
Tel. 933 681 005
Horari d’assessoria: dimarts, de 17 a 20 h

— El Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ)
c. Sant Oleguer, 6-8. 08001 Barcelona
Tel. 934 422 939
Horari d’assessoria: Dijous de 17 a 20 h

Comparteix aquest contingut