Barcelona lluita contra la pobresa energètica també a l’estiu

07/07/2017 - 12:03

Drets energètics. L’Ajuntament posa en marxa la campanya estiuenca per garantir els drets energètics de la població més vulnerable.

 

La pobresa energètica també té efectes a l’estiu i, per tal de combatre-la, l’Ajuntament de Barcelona té previst posar en marxa dues mesures per defensar els drets energètics de la ciutadania, especialment dels grups de població més vulnerables.

En primer lloc, seguint els objectius marcats per la Llei de pobresa energètica, el consistori preveu l’exempció del pagament de la taxa de clavegueram inclosa en la factura de l’aigua per a les llars amb menys recursos.

Aquesta iniciativa, que es debatrà en la propera Comissió d’Economia i Hisenda, s’adreça tant a persones en situació d’exclusió residencial com a persones en situació de vulnerabilitat apreciada pels Serveis Socials municipals. A més d’eximir del pagament de la taxa, la proposta inclou la liquidació dels deutes d’aquestes famílies.

Amb l’aplicació d’aquesta mesura, Barcelona seria la primera ciutat catalana a integrar el clavegueram i els residus als serveis que preveu la Llei 24/2015 per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica: aigua, llum i gas.

 

Instal•lacions elèctriques de les llars vulnerables

A banda d’això, el consistori ha impulsat una nova mesura per facilitar l’obtenció del Butlletí de reconeixement d’instal·lacions elèctriques (BRIE), el document obligatori per donar d’alta el servei de llum i que acredita la seguretat de la instal·lació elèctrica.

Cada cop que una llar en risc d’exclusió necessiti el document, l’Agència d’Energia de Barcelona contractarà un tècnic del Gremi d’Instal·ladors per expedir-lo sense cost per a la família. La durada prevista del tràmit és de cinc dies (des que es rep la sol·licitud fins que l’instal·lador contacta amb la llar vulnerable).

El BRIE és necessari per fer canvis en el contracte de subministrament, donar-se d’alta després d’un tall o baixa del servei o bé quan es vol sol•licitar el bo social. Per tant, afecta especialment les llars vulnerables.

 

Informa’t als punts d’assessorament energètic

La pobresa energètica no és un problema exclusiu de l’hivern. Per això, l’Ajuntament també vol garantir els drets energètics dels ciutadans les setmanes que fa més calor, durant les quals continuaran oberts sis dels deu Punts d’Assessorament Energètic (PAE) que hi ha a la ciutat.

Els dos eixos que es volen destacar durant l’estiu són l’accés a l’aigua potable i el manteniment d’una temperatura adequada a la llar (que no sobrepassi els 26ºC).

Els 10 Punts d’Assessorament Energètic que hi ha a la ciutat, un per a cada districte, van començar a funcionar al gener i tenen un pressupost anual de 2,2 milions d’euros.

Els PAE han atès un total de 4.626 llars els primers sis mesos, però sumant-hi les atencions fetes a través de Serveis Socials, els serveis d’assessorament energètic han arribat a 7.476 llars (una població de gairebé 19.000 persones). Així, s’han evitat 1.921 talls de subministraments de persones en risc d’exclusió residencial.

Comparteix aquest contingut