Aturades dues obres de rehabilitaciA? de finques de fons inversors

06/02/2018 - 10:33

Habitatge. Les propietats havien vulnerat els drets dels llogaters i havien realitzat reformes integrals sense tramitar la llicA?ncia da��obra major corresponent.

Les propietats havien realitzat reformes integrals sense tramitar la llicA?ncia da��obra major corresponent. En una de les obres, al Poble-sec, el promotor tambA� havia incomplert la��obligaciA? legal de reallotjar un llogater amb els seus dos fills menors, al qual s'acaba el contracte.

a�?Hem da��actuar amb la mA�xima duresa, estem totalment en contra da��aquestes intervencions abusives i ilA�legals dels fons da��inversions i les societats immobiliA�ries que actuen a la ciutat sense escrA?pols i sense tenir en compte quA? A�s el que marquen les lleisa�?, ha assegurat el regidor d’Habitatge, Josep Maria Montaner. “No acceptarem aquest joc brut de saltar-se les normes. Sa��han de respectar els barris, els drets de les persones, i sa��ha de respectar la legislaciA?”, ha afegit Montaner.

El primer dels casos el va detectar el Districte de Sants-MontjuA?c, que va notificar la suspensiA? immediata de les obres que Vertice Nedax, SL, vinculat al fons d’inversiA? Norvet, SL,A�estava desenvolupant al carrer de Murillo, 12, al barri del Poble-sec. El promotor havia tramitat una vintena de comunicats da��obres puntuals, mentre que el que en realitat estava fent era una rehabilitaciA? integral de la��edifici.

Precinte al barri del Clot

El Districte de Sant MartA� va descobrir fa uns dies que la societat Sort Bwok, SL, propietA�ria de l’edifici del carrer del Consell de Cent, 609, ha rehabilitat tot la��edifici sense la llicA?ncia pertinent i na��ha ampliat la volumetria, en una finca que, d’acord amb el planejament, no admet cap augment. Per aquest motiu, no nomA�s es van suspendre els treballs que encara s’estaven fent, sinA? que, a mA�s, es va precintar l’edifici, i s’iniciarA� un procediment sancionador.

El precinte nomA�s es traurA� quan la societat hagi regularitzat els trA�mits i procedeixi a l’enderroc de tots els volums que s’han afegit a l’immoble.

VulneraciA? dels drets dels llogaters

A mA�s de no haver solA�licitat la requerida llicA?ncia d’obra major en la rehabilitaciA? de la finca del carrer de Murillo, l’actuaciA? del fons d’inversiA? Norvet i les empreses vinculades presenta una sA?rie d’irregularitats que vulneren els drets dels llogaters:

1) A la finca del Poble-secA�el promotor va incomplir l’obligaciA? d’oferir un allotjament alternatiu a un inquilA�, a qui s’acabava el contracte, durant les obres. A mA�s, Norvet ha refusat totes les oferta de mediaciA? per trobar una soluciA? per a aquest llogater, que viu amb dos fills menors d’edat, que li han fet arribar tant entitats veA?nals com el mateix Ajuntament i ha solA�licitat el desnonament del llogater. L’Ajuntament ha demanat formalment que retirin la peticiA?.

2) En aquesta mateixa finca del Poble-sec, a un altre llogater que disposa d’un contracte de renda antigaA�Norvet nomA�s li ha ofert un reallotjament en un local sense cA?dula d’habitabilitat.

3) La del Poble-sec no A�s la primera irregularitatA�que ha comA?s Norvet per estalviar-se obligacions legals amb els llogaters. Al novembreA�ja es van haver d’aturar les obres de la finca del carrer d’AragA?, 477, per no haver-se tramitat la llicA?ncia pertinent.

4) L’Ajuntament A�s acusaciA? popular en el cas instruA?t pel Jutjat nA?m. 31 de Barcelona, que investiga Norvet per haver contractat l’empresa Desokupa per dur a terme un desallotjament extrajudicial.

5) Finalment, s’ha iniciat un expedient sancionador, tambA� a Norvet, per no haver abonat les taxes i els impostos pertinents en l’enderroc de la finca del carrer del Poeta Cabanyes, 33.

Per evitar casos com aquests, s’han iniciat els trA�mits per exigir als propietaris de finques una declaraciA? responsable i un protocol de reallotjament com a requisit indispensable per comenA�ar una rehabilitaciA?.

Comparteix aquest contingut