Analitzar dades per gestionar millor l’habitatge

16/11/2017 - 20:40

Xerrada. La directora tècnica de l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona, creat recentment, va explicar ahir aquest projecte a la trobada Smart City Expo World Congress.

L’Àrea Metropolitana disposa d’una nova eina per conèixer el mercat de l’habitatge: l’Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona (O-HB). Aquest nou organisme recopilarà i analitzarà les dades relatives a aquest àmbit per obtenir-ne una imatge fidedigna.

La directora tècnica de l’O-HB, Anna Vergés, va mostrar ahir a la trobada Smart City Expo World Congress aquest nou projecte impulsat per l’Ajuntament, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació, la Generalitat i l’Associació de Gestors d’Habitatge Social de Catalunya.

Vergés va dir que l’Observatori farà “una radiografia de l’habitatge a partir d’informació estadística”, i va afegir que aquest instrument d’àmbit supramunicipal recopilarà dades gràcies a les quals “es podran detectar els principals problemes relacionats amb l’habitatge”.

 

El objectius

Durant la seva xerrada, la directora tècnica va explicar els diferents objectius que es pretenen assolir amb la creació de l’Observatori.

D’una banda, es vol obtenir una imatge fiable i objectiva de l’estat de l’habitatge a l’àmbit metropolità. La informació de l’O-HB estarà gestionada amb criteris de neutralitat i objectivitat.

Un altre dels objectius és donar suport al disseny de les polítiques públiques. Tenir disponible la informació sobre l’habitatge permetrà a les institucions detectar tendències i necessitats tècniques i socials que ajudin a dissenyar les mesures més adients.

D’altra banda, la nova entitat pretén apropar la informació sobre habitatge a la ciutadania: les dades que s’obtinguin estaran disponibles perquè qualsevol persona les pugui consultar i es presentaran d’una manera comprensible per a tothom.

 

Informes i un visualitzador en línia

L’O-HB oferirà diferents serveis. Es crearà un visualitzador de dades estadístiques en línia que centralitzarà tota la informació. Serà una plataforma única d’ús senzill on la ciutadania podrà accedir a la informació generada per l’entitat.

Amb una periodicitat anual, s’elaborarà un informe de diagnosi sobre la situació de l’habitatge a l’àrea metropolitana. S’espera que aquest document sigui una referència per conèixer les principals tendències.

De manera puntual es generaran també informes sobre temes concrets. De fet, ja s’està treballant en estudis sobre el mercat del lloguer i els seus preus, l’oferta i la demanda d’habitatges i una anàlisi comparativa de la regulació del lloguer a diferents punts d’Europa.

 

Els projectes més innovadors de Barcelona

La xerrada sobre l’O-HB es va dur a terme a l’estand que té l’Ajuntament de Barcelona a la trobada Smart City Expo World Congress. Aquest espai municipal ha exposat les mesures més innovadores que està impulsant el consistori, destacant especialment aquelles relacionades amb l’àmbit digital.

Així, l’estand mostra 23 projectes municipals sobre mobilitat, drets socials i participació, infraestructures urbanes, sostenibilitat mediambiental i habitatge.

A l’àrea sobre habitatge, els visitants han pogut conèixer les iniciatives de l’Ajuntament sobre eficiència energètica, el cens d’habitatges buits, la borsa de lloguer, el model del cohabitatge i l’esmentat Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona.

A més, a l’estand hi ha hagut també un espai per 17 empreses innovadores creades a la ciutat que han rebut el suport de Barcelona Activa en el seu procés de creixement. Amb aquest gest, l’Ajuntament ha volgut ajudar aquestes empreses a donar-se a conèixer i a promocionar els seus serveis.

Comparteix aquest contingut