A l'Eixample es necessita el sou complet de 6 anys i un mes per comprar un habitatge

10/08/2017 - 12:01

El nostre districte també és el que té més contractes de lloguer de tota la ciutat, amb un preu mitjà de 12,4 € per metre quadrat, la mitjana del preu de lloguer de la ciutat.

L'Eixample és el districte on són necessaris més anys de sou per adquirir un habitatge de segona mà, concretament sis anys i un mes, dos mesos més que a Sant Martí i quatre mesos més que a Gràcia. El preu mitjà del metre quadrat en pisos de segona mà se situa en 4.610, 21 €, per sota de les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. El nostre districte també és el que té més contractes de lloguer de tota la ciutat, amb un preu mitjà de 12,4 € per metre quadrat, pràcticament la mitjana del preu de lloguer de la ciutat.

Són dades recollides en l’actualització de l’Observatori de Districtes i Barris de la ciutat, publicades pel Departament d’Estudis del Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona, i que permeten fer una radiografia acurada de la realitat socioeconòmica de cada barri.

Els resultats s’ofereixen en un total de 83 informes descarregables (10 de districte i 73 de barri), que són una bona eina per analitzar la realitat social de Barcelona a través dels seus diferents àmbits territorials. A més d’una una radiografia de la ciutat actual, els informes permeten copsar l’evolució anual dels diversos indicadors des de l’any 2010.

A més dels indicadors d’habitatge, el resum per districtes ofereix dades sobre l’envelliment de la població -l’Eixample és el segon districte més envellit després de Les Corts-, la població estrangera (en tercera posició amb un 18,7%), la població que viu sola (14,2%, el 28% dels quals són majors de 65 anys) o la renda familiar disponible, que a l’Eixample està gairebé 16 punts per sobre de la mitjana de la ciutat. Respecte a l’atur, l’Eixample és el penúltim districte en nombre d’aturats, només un 6,1%, dels quals el 38,6% són de llarga durada.

A nivell educatiu, l’Eixample ocupa la quarta posició en alumnes graduats en l’ESO (91,6%) i la tercera en nombre d’universitaris (40,2%). L’11,3% de l’alumnat en etapes obligatòries és estranger, respecte al 34,6% de Ciutat Vella.

El resum per barris destaca, per exemple, que el preu mitjà de compra de l’habitatge de segona mà és més alt a la Dreta de l’Eixample (5.949 €/m2) que a altres barris també d’alt nivell adquisitiu com Diagonal Mar, Sarrià i Pedralbes. Els barris més envellits de l’Eixample són Sant Antoni i la Nova Esquerra de l’Eixample. Sant Antoni també és el barri del districte on més persones grans, el 29,3%, viuen soles.

D’altra banda, el nombre d’habitants a tots els barris del districte es manté estable, amb un lleugeríssim descens als barris de Sant Antoni i la Nova Esquerra.

Comparteix aquest contingut