A Barcelona vivim en cases ineficients

02/06/2017 - 14:22

Càpsula de Sostenibilitat. Disposar d'una certificació energètica A pel teu habitatge en lloc d'una G pot implicar un estalvi econòmic considerable ja que gastes 10 vegades menys energia.

Quan vas a llogar o a comprar un pis una de les informacions que ara et donen és la certificació energètica d’aquell immoble, tot i que sovint està en tràmit.

Però què és i que significa aquest certificat? Per a què serveix? Qui està obligat a tenir-lo?

El propietari que posa a la venda o lloga un habitatge amb un contracte de més de quatre mesos té l’obligació de posar a disposició del comprador o del llogater un certificat d’eficiència energètica. Aquest certificat inclou la qualificació de l’eficiència energètica de l’edifici amb l’objectiu que els nous inquilins la puguin comparar i avaluar. Per això, el document exposa el consum total anual d’energia necessària, en unitats d’energia per metre quadrat (kWh/m²), per satisfer la demanda del habitatge en qüestió, en condicions normals, incloent els sistemes de climatització i de producció d’aigua calenta i aquells amb aportació d’energies renovables, en cas d’haver-ne, que milloren l’eficiència. El certificat d’eficiència energètica, doncs, proporciona informació sobre el comportament energètic de l’edifici o habitatge, i també inclou opcions per millorar-la. En el cas de comerços, hotels i oficines també s’introdueixen les dades dels sistemes com la ventilació i la il·luminació.

Els habitatges més sostenibles tenen una qualificació d’A i els pitjors una G, unes lletres que ens recorden a les etiquetes que trobem quan anem a comprar un electrodomèstic. Tenir una lletra o una altra en aquesta classificació pot implicar, a banda d’un estalvi energètic o econòmic, una major qualitat de vida amb la disminució del soroll i l’augment del confort i de la qualitat dels materials de l’habitatge. L’ A suposa gastar 10 vegades menys que la G.

Un certificat d’eficiència energètica triga de mitjana una setmana en fer-se i té una vigència de 10 anys. Els encarregats de fer-lo són tècnics qualificats, que poden ser arquitectes, enginyers industrials o aparelladors, que realitzen una inspecció presencial de les característiques de l’immoble com el tipus de construcció de totes les façanes i finestres, la orientació de l’habitatge, les ombres que produeixen les edificacions externes, el tipus d’instal·lacions de climatització i producció d’aigua calenta presents i si hi ha aportació de sistemes basats en energies renovables (generalment solar tèrmica o fotovoltaica). És important que aquests certificats energètics es facin bé, i actualment també és una assignatura pendent.

Amb l’actual codi tècnic de l’edificació que regula com s’ha d’edificar a l’estat espanyol, els habitatges de nova construcció ja surten generalment amb una qualificació B i amb algunes millores com per exemple l’augment dels gruixos mínims d’aïllament de façanes, la millora de les prestacions de les fusteries i vidres i la instal·lació de sistemes d’alta eficiència energètica per la climatització, podrien obtenir una lletra A. A partir de l’any que ve construir edificis públics de consum gairebé nul, és a dir edificis A, ja serà obligatori a tots els països de la Unió Europea. Els edificis privats s’hi hauran de sumar però més tard, a partir del 2020.

I si pensem en la nostra ciutat, quina lletra té el parc d’habitatges de Barcelona? Doncs malauradament està molt lluny de l’eficiència, ja que de mitjana té una D. Això inclou un ventall d’edificis de totes les edats i amb diferents tipus de construcció  que no assoleixen una alta eficiència energètica. No obstant en els últims anys, sobretot a partir del 2006, s’ha començat a millorar aquest aspecte, fonamentalment per l’exigència de les normatives de construcció i en alguns casos també per una actitud ambiental pròpia d’arquitectes i promotors. Aquest fet ha portat a construir per exemple, edificis d’habitatges socials amb qualificacions A per part del Patronat Municipal de l’Habitatge, com poden ser les promocions d’habitatges per a gent gran de Quatre Camins i Glòries, i edificis pensats o remodelats des de l’arquitectura sostenible que van més enllà d’aquest certificat, com el Media -TIC i La Fàbrica del Sol.

Podem afirmar doncs, que els edificis han jugat i sobretot jugaran un paper cada vegada més important en el nou model energètic que estem construint, un model energètic  on els ciutadans passem de ser consumidors passius a agents actius, productors i consumidors d’energia. El canvi és a les nostres mans.

 

Per on començar:

  • Informa’t sobre quin tipus de qualificació energètica té el teu edifici
  • Si has de llogar o comprar un habitatge, intenta que tingui una lletra propera a l’A a l’hora d’escollir-lo
  • Si vols reformar o rehabilitar un pis, procura incloure mesures per la millora de l’eficiència energètica
  • Entre les mesures per obtenir una millor qualificació d’eficiència energètica estan: la instal·lació d’aïllament a les façanes (exterior abans que interior), el canvi de finestres i vidres per altres amb millors prestacions, la substitució de sistemes de climatització per altres de més eficients, canvi de la il·luminació a tecnologia LED, electrodomèstics amb qualificació energètica A+++
  • Assessora’t per tècnics certificadors d’eficiència energètica d’edificis en el Registre de l’Institut Català de l’Energia

 

Comparteix aquest contingut